O škole

 

Mateřská škola „Štístko“ se nachází v budově Fakultní základní školy Holečkova 10 a vznikla přestavbou ze školní družiny. Slavnostního otevření se dočkala 3. 9. 2012. Škola se nachází v bočním traktu budovy a zaujímá podlaží nad školní jídelnou. Celková kapacita mateřské školy je 80 dětí ve věku od 3 do 6 let, které jsou rozděleny do tří tříd podle věku.

Filozofií naší školy je výchova dětí v klidném a harmonickém prostředí, které děti podněcuje k dalšímu rozvoji jejich schopností a dovedností. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne a probíhá na základě vlastních zkušeností a prožitků.

Naší vizí je využít výhod, které nám nabízí soužití s FZŠ - připravit děti na co nejhladší vstup do 1. třídy ZŠ a to pravidelnými návštěvami u "prvňáčků", realizovat společné akce a činnosti se staršími sourozenci a kamarády, poznat prostory školy a umět se v nich orientovat. K dispozici máme nejen tělocvičnu základní školy, ale i tělocvičnu přímo v mateřské škole se sportovním vybavením, ve které probíhá cvičení a sportovní aktivity dětí, dílničku s keramickou pecí pro práci s hlínou a třídu s interaktivní tabulí pro "školáky". Z venkovních prostor využíváme nejen travnaté a zpevněné plochy školního hřiště, umožňující různorodé pohybové aktivity (míčové hry, jízda na odrážedlech, fotbal, florbal, líný tenis), ale i zahradu, která je účelově vybavena dětskými prvky - klouzačky, houpačky, hrazdičky, kreslící tabule, pískoviště, zahradní domek.

...."nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými...." MŠ "Štístko" je součástí příspěvkové organizace Fakultní základní školy Holečkova 10 Olomouc a zřizovatelem je Statutární město Olomouc.

 

 

 

 

Upozornění

 

 

OD ČERVNA JE OBNOVENA PLATBA ŠKOLNÉHO!

Prosíme rodiče, aby školné za červen uhradili jednorázově v termínu od 1. - 10. 6. 2020. Děkujeme.

Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 400,- Kč
 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

 

 

 

PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH bude probíhat dle původní plánu (viz níže):

 
1.7. -  24.7. MŠ Štístko v PROVOZU
 
27.7. - 31.7. všechny MŠ UZAVŘENY
 
3.8. - 21.8. MŠ Štístko UZAVŘENA, náhradní provoz v MŠ Mozaika
 
24.8. - 31.8. všechny MŠ UZAVŘENY

 

 

 

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

Školní jídelna: 730 874 942

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie