"POJĎME SI HRÁT SE SLOVÍČKY"

1. 10. 2019

"POJĎME SI HRÁT SE SLOVÍČKY"

V úterý 1. 10. 2019 od 8,30 h. se mohou děti těšit na kabaret "POJĎME SI HRÁT SE SLOVÍČKY", při kterém je čeká vyprávění, básničky, písničky, kouzlení a 3 pohádky - "O princezně na hrášku", "O zlém vlkovi a třech kůzlátkách" a "Jak jít na draka". Vybíráme 45,- Kč. Děkujeme.

Upozornění

  

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

Školní jídelna: 730 874 942

  

 

ŠKOLNÉ OD ZÁŘÍ 2019

Prosíme rodiče, aby školné uhradili nejpozději do 10. dne každého měsíce. Děkujeme.

Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 400,- Kč
 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

 

 

 

 
 
 

Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie