"PAPOUŠCI - létající barevné klenoty"

10. 10. 2019

"PAPOUŠCI - létající barevné klenoty"

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 8:30 a 9:15 se děti zúčastní programu o papoušcích - "PAPOUŠCI - létající  barevné klenoty". Seznámí se s typy papoušků, čím se živí, zda jej můžeme chovat doma jako mazlíčky. V hlavní části pak děti čeká ukázka živých papoušků, na kterou naváže jejich letová ukázka...Vybíráme 45,- Kč.

Upozornění

  

 

TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

Kancelář MŠ: 730 874 909

 

1. třída - Želvičky: 730 874 951

 

2. třída - Myšičky: 730 874 952

 

3. třída - Sovičky: 730 874 953

 

Školní jídelna: 730 874 942

  

 

ŠKOLNÉ OD ZÁŘÍ 2019

Prosíme rodiče, aby školné uhradili nejpozději do 10. dne každého měsíce. Děkujeme.

Číslo účtu: 2801012529/2010.
Variabilní symbol: 3
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 400,- Kč
 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

 

 

 

 
 
 

Mateřská škola
Štístko Holečkova 10


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie